Terminsavgift

Det är dags att betala terminsavgiften.
Avgiften sätts in på GF Kalmarflickornas bankgiro: 5773-6894

Terminsavgift: Barn: 350 kr för 1 tim/v, 450 kr för 2 tim /v, 550 kr för flera timmar/v, tävlande 900 kr.
Vuxna 350 kr, Pensionärer 300 kr,