Årsmöte

Söndagen den 22 oktober kommer GF Kalmarflickorna att hålla årsmöte.
Information om tid och plats i samband med anmälan.
Anmäl dig till Gun senast den 17 oktober på 0480-855 13