Super sportis

Passa på att prova på barngymnastik!
Vi finns i Stadsparken Kalmar under Supersportis, Stadsfesten
Välkomna!