Fortsatt träning

Träning fram till skolavslutningen.
Ungdomar som gått onsdag 18-19 och fredagar 16-18 är välkomna att
träna onsdagar 17.30-19.30 i Stagneliusskolans gympasal, ingång mot Sveaplan